Stavebné činnosti

Stavebné činnosti:

Zámerom spoločnosti IBK- SK  s. r. o je sprostredkovať a ponúkať služby v stavebníctve v rámci celej SR.

Hlavným predmetom sú hydroizolácie:  

 • plochých striech
 • proti  spodnej vode
 • proti  vlhkosti
 • proti  tlakovej vode
 • proti agresívnym látkam (tesnenie skládok odpadov, podľa vyhlášky MŽP č.283/2001 Z. z § 26, tesnenie podzemných a akumulačných: zásobnikov, šácht a jám)

Realizovanie stavieb na objednávku, prevedenie hydroizolačných systémov na objektov a priľahlých pozemkov.

Spoločnosť sa zameriava hlavne na  ochranou objektov proti vlhkosti, vode, ropným produktom a radónu.

Ponúkame širokú škálu materiálov, od špičkových certifikovaných výrobcov.
 

Popis výrobkov a služieb:

Predaj a ponuka materiálov:

 • Stavebné materiály a stavebné doplnky
 • Termoplasty PE, PVC, PEHD
 • Asfaltové pásy rôznych druhov
 • Strešné systémy
 • Poradenstvo pri zakladaní stavieb
 • Realizácia
 • Pokládka hydroizolacných materiálov a sanácia stavieb
 • Strešné profily, materiály a následná realizácia stavby
 • Spodné stavby, návrh systému a následné realizácia
 • Odstraňovanie prebytočnej vlhkosti zo stavebných konštrukcíí