Vitajte

 Opierame sa o poznatky z našich skúseností z viac, ako 10 rokov histórie spoločnosti:

Spoločnosť IBK – SK s. r. o je špecializovaná realizačná firma v oblasti hydroizolačných systémov. Životnosť konštrukcií a stavebných materiálov sú závislé na kvalite tesnenia štruktúr.Ponúkame komplexné riešenia ochrany stavebného diela pred nepriaznivými vplyvmi a prenikaním nebezbečných látok do pôdneho a vodného ekosystému. Poradíme vám.

Profesionalita:
Pracovnici našej firmy sa pravidelne zúčastňujú školení. Vlastníme certifikáty a európsky preukaz zvárača termoplastov, ktorý vydáva Výskumný ústav zváračský , STN EN 13 067. Sme schopní aplikovať najnovšie poznatky a postupy do praxe.

Strojová výbava:
Disponujme najmodernejším strojovým vybavením v oblasti hydroizolačných systémov.

• Ručné prístroje
• Automaty
• Extrudéry
• Prístroj pre kontrolu kvality zvarových spojov (vykonávame tzv. iskrovú skúšku)